Playing: Liên Âu suy nhược

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 29-Mar-2018
  1. Chuẩn bị hồ sơ Bắc Hàn
  2. Liên Âu suy nhược

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)