Playing: Vật lộn Bán Dẫn

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 02-May-2018
  1. Vật lộn Bán Dẫn
  2. Giật mình! Đông hải sóng lô xô

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)