Playing: Trung Cộng vào khúc quanh

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 14-Feb-2019
  1. Trung Cộng vào khúc quanh
  2. Quan thuế hay thuế nhập cảng là gì?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)