Playing: Chuyện gì vừa xảy ra với Bắc Hàn?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 12-Jun-2018
  1. Chuyện gì vừa xảy ra với Bắc Hàn?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)