Playing: Thượng đỉnh US-NoKo tại Singapore

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 11-Jun-2018
  1. Lòng dân là Chính nghĩa
  2. G-7 Tan hoang
  3. Thượng đỉnh US-NoKo tại Singapore

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)