Playing: Cải cách của Trung Quốc

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 12-Apr-2018
  1. Thực lực của Hoa Kỳ
  2. Cải cách của Trung Quốc

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)