Playing: Chiến tranh sẽ bùng nổ trên Dải Gaza?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 13-Nov-2018
  1. Chiến tranh sẽ bùng nổ trên Dải Gaza?
  2. Thương chiến ngầm giữa Nhật Bản và Trung Cộng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)