Playing: "Sự sợ hãi của ngươi làm ta hãi sợ"

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 02-Apr-2018
  1. Trung Cộng đánh cắp & ăn cướp
  2. "Sự sợ hãi của ngươi làm ta hãi sợ"

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)