Playing: Thực chất của Tự do Mậu dịch

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 07-Jun-2018
  1. Thực chất của Tự do Mậu dịch
  2. "Phép Báu" của Trung Cộng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)