Playing: Hoa Kỳ và Pháp Đức

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 24-Apr-2018
  1. Hoa Kỳ và Pháp Đức
  2. Đầu cơ Kiến thức

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)