Playing: Thương Thủ tướng Nhật

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 17-Apr-2018
  1. Thương Thủ tướng Nhật
  2. Mỹ đi rồi Mỹ lại về

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)