Playing: Ngoại giao Búa rìu tại Syria

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 16-Apr-2018
  1. Ngoại giao Búa rìu tại Syria
  2. Vì sao Al-Assad tồn tại?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)