Playing: Luận về George H. W. Bush

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 05-Dec-2018
  1. Luận về George H. W. Bush
  2. Tại sao thương chiến Mỹ-Hoa chưa dứt?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)