Playing: Trung Cộng cung cấp ma túy đá

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 09-Nov-2017
  1. Trung Cộng cung cấp ma túy đá
  2. Hoa Kỳ Dị: Truyền thông giúp khủng bố

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)