Playing: Liên bang Nga dưới ống kính CAAT

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 28-May-2018
  1. Ý khủng hoảng - Liên Âu ngỡ ngàng
  2. Nước Đức tai hại
  3. Liên bang Nga dưới ống kính CAAT

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)