Playing: Khi Đồng Minh nhảy vào...

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 02-Nov-2017
  1. Khi Đồng Minh nhảy vào...
  2. Khi Đồng Minh tháo chạy

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)