Playing: Tin ai bây giờ?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 20-Nov-2018
  1. Tin ai bây giờ?
  2. Trung Cộng bị phong tỏa... trên trời!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)