Playing: Hỏa tiễn Bắc Hàn như một bảo hiểm

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 30-May-2019
  1. Báo chí Mỹ mắc bẫy Bắc Kinh ra sao?
  2. Hỏa tiễn Bắc Hàn như một bảo hiểm

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)