Playing: Bắc Kinh xuống Nam Thái Bình Dương

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 10-Apr-2018
  1. Bắc Kinh xuống Nam Thái Bình Dương
  2. Iran Bất Ổn

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)