Playing: Tại sao Hoa Kỳ sẽ thắng?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 10-Oct-2018
  1. Tại sao Hoa Kỳ sẽ thắng?
  2. Tin tặc của Quân báo Nga bị vụt!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)