Playing: Từ Thi Lang bang tới Mẫu hạm Loại 001A của Bắc Kinh

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 24-May-2018
  1. Hủy bỏ Thượng đỉnh
  2. Hoa Kỳ bít ống dẫn khí Nord Stream 2
  3. Từ Thi Lang bang tới Mẫu hạm Loại 001A của Bắc Kinh

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)