Playing: Hoa Kỳ lập quốc, Trung Quốc giật lùi

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 04-Jul-2018
  1. Hoa Kỳ lập quốc, Trung Quốc giật lùi

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)