Playing: Chiến lược Quốc phòng mới của Hoa Kỳ

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 06-Feb-2018
  1. Cổ phiếu Mỹ sụt giá
  2. Chiến lược Quốc phòng mới của Hoa Kỳ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)