Playing: Bản sắc và Căn cước Đài Loan

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 13-Jun-2018
  1. Đài Loan, tử huyệt của Trung Cộng
  2. Bản sắc và Căn cước Đài Loan

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)