Playing: Trận chiến Mậu dịch Mỹ-Hoa

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 26-Mar-2018
  1. Mâu thuẫn Nga-Tây phương
  2. Trận chiến Mậu dịch Mỹ-Hoa

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)