Playing: Kinh tế Trung Cộng hụt hơi giữa dòng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 15-May-2019
  1. Kinh tế Trung Cộng hụt hơi giữa dòng
  2. Hoa Kỷ có thể sẽ hạ lãi suất

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)