Playing: Úc là Thuộc địa của Trung Quốc?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 04-Jun-2018
  1. Dự luật Đặc Khu Tự Trị 99 năm
  2. Úc là Thuộc địa của Trung Quốc?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)