Playing: Trung Quốc, người bệnh lên võ đài: Hiệp 1

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 05-Jun-2018
  1. Trung Quốc, người bệnh lên võ đài: Hiệp 1
  2. Trung Quốc, người bệnh lên võ đài - Hiệp 2

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)