Playing: Ý thức lịch sử

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 27-Nov-2017
  1. Chuyện Đàng Trong
  2. Ý thức lịch sử

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)